Untitled
4 months ago in Plain Text
package com.company;

import java.io.*;
import java.util.LinkedList;

class Ksiazka
{
String autor;
String nazwa_ksiazki;
String wydawnictwo;
int rok;
int strony;
String format;

Ksiazka(String autor,String nazwa_ksiazki,String wydawnictwo,int rok,int strony,String format)
{
this.autor = autor;
this.nazwa_ksiazki = nazwa_ksiazki;
this.wydawnictwo = wydawnictwo;
this.rok = rok;
this.strony = strony;
this.format = format;
}
public String toString()
{
String str = autor + " " + nazwa_ksiazki + " " + wydawnictwo + " " + rok +
" " + strony + " " + format;
return str;
}
}

class Biblioteka
{
private LinkedList<Ksiazka> ksiazki = new LinkedList<>();
void dodaj_ksiazke(Ksiazka ksiazka){
ksiazki.add(ksiazka);
}
void usunKsiazke(String nazwa_ksiazki) {
for(int i=0;i<ksiazki.size();i++)
{
if(nazwa_ksiazki.equals(ksiazki.get(i).nazwa_ksiazki))
ksiazki.remove(i);
}
}
void edytujKsiazke(String nazwa_ksiazki,String co,String nowa_wartosc) {
for(int i=0;i<ksiazki.size();i++)
{
if(ksiazki.get(i).nazwa_ksiazki.equals(nazwa_ksiazki))
{
if(co.equals("autor"))
{
ksiazki.get(i).autor = nowa_wartosc;
}
else if(co.equals("nazwa ksiazki"))
{
ksiazki.get(i).nazwa_ksiazki = nowa_wartosc;
}
else if(co.equals("wydawnictwo"))
{
ksiazki.get(i).wydawnictwo = nowa_wartosc;
}
else if(co.equals("rok"))
{
try{
ksiazki.get(i).rok = Integer.parseInt(nowa_wartosc);
}
catch (NumberFormatException exc)
{
System.out.println("bledne dane");
}
}
else if(co.equals("strony"))
{
try
{
ksiazki.get(i).strony = Integer.parseInt(nowa_wartosc);
}
catch (NumberFormatException exc)
{
System.out.println("bledne dane");
}
}
else if(co.equals("format"))
{
ksiazki.get(i).format = nowa_wartosc;
}
}
}
}
void wyswietlKsiazki() {
for(int i=0;i<ksiazki.size();i++)
{
System.out.println(ksiazki.get(i));
}
}
void kopiuj(String sciezka_do_pliku) {
try(FileWriter fw = new FileWriter(sciezka_do_pliku)) {
for (int i = 0; i < ksiazki.size(); i++) {
fw.write(ksiazki.get(i).toString()+ '\n');
}
} catch (IOException exc) {
System.out.println("cos poszlo nie tak");
}
}
}

public class Main {

public static void main(String[] args) {
Biblioteka b1 = new Biblioteka();
b1.dodaj_ksiazke(new Ksiazka("aaa","bbb","ccc",2012,90,"eee"));
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114