s20_array_input.cpp
4 months ago in C
#include <stdio.h>

main() {

// NOT:
// Bir arrayi ilan ettiğimizde (declaration) ilk başta içinde
// rastgele (önceki programlardan kalmış) veriler olur.
// Bu örnekte bir sorun teşkil etmiyor, ama aklınızda bulunsun.

// an array of 5 doubles named data => "data" isminde 5 elemanlık bir double arrayi
double data[5];

for (int i=0; i<5; i++)
{
printf("Element %d: ", i);
scanf("%lf", &data[i]);
}

// Soru arrayi yazdırmamızı filan istememiş...
// İsteseydi de eminim ki nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ;)

}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24