s19_float_array_sum_product.cpp
4 months ago in C
#include <stdio.h>

main() {

int MAX = 5;
float values[MAX] = { 98.0, 75.0, 66.5, 78.5, 83.5 };
// Yukarıda köşeli parantezler içine "MAX" yazmak yerine boş bıraksak da olurdu,
// çünkü değerleri hemen verdiğimiz için derleyici kaç elemanlık bir array gerekeceğini biliyor

// Değişkenleri toplama ve çarpma işleminin etkisiz elemanları olarak başlatıyoruz
float sum = 0;
float product = 1;

for (int i=0; i < MAX; i++)
{
sum += values[i];
product *= values[i];
}

printf("Sum of the array is %lf\nProduct of the array is %lf", sum, product);

}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24