s15_switch_to_if.cpp
4 months ago in C
#include <stdio.h>

main() {

// NOT:
// Sorudaki kodda değişkenlerin tanımlandığı kısım
// verilmediği için bu kod çalışmayacak.


// --- ÖNCESİ ---

switch (i)
{
case 0:
case 1:
n = 10;
break;

case 2:
n = 500;
break;

default:
n = 0;
// Aslında default'un sonuna "break;" yazmanın bir anlamı ve etkisi yok,
// ama yazılsa da hata vermez.
break;
}


// --- SONRASI ---

// || => or (veya),
// yani iki tarafındaki ifadelerden en az biri doğru olursa çalışacak
if (i==0 || i==1) {
n = 10;
} else if (i==2) {
n = 500;
} else {
n = 0;
}

}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45