s14_for_to_while.cpp
4 months ago in C
#include <stdio.h>

main() {

// NOT:
// Soruda verilen koda değişkenlerin ilanı (declaration) dahil edilmediği
// için kod çalışmıyor. Demek ki hoca bu soruda kodun çalışmasıyla değil,
// dönüşümü doğru yapabilmemizle ilgileniyor.


// --- ÖNCESİ ---

int i, n;

for (i=0; i < 100; i++)
{
// "if" küme parantezleri olmadan kullanıldığında
// sadece altındaki ilk satır için geçerli olur
if (i % 10 == 0)
printf("\n");

n += sum;
printf("%d ", n);
}


// --- SONRASI ---

int i, n;

i = 0;
while (i < 100)
{
// "if" küme parantezleri olmadan kullanıldığında
// sadece altındaki ilk satır için geçerli olur
if (i % 10 == 0)
printf("\n");

n += sum;
printf("%d ", n);

i++;
}

}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47